NEN-EN 1825-1

NEN 7087 ofwel NEN-EN 1825-1 en 2.

Deze norm geeft eisen en beproevingsmethoden voor vetafscheiders / vetputten en slibvangputten, die zijn bedoeld voor de verwijdering van vet en slib uit het afvalwater, dat afkomstig is van (keuken)toestellen van bedrijven en instellingen en dat wordt geloosd op het openbaar riool.

In de meeste gevallen zal een vetafscheider / vetput aan deze norm moeten voldoen, het is een garantie voor het goed functioneren van de afscheider. De afscheider moet wel van de juiste capaciteit zijn, berekening van de capaciteit wordt omschreven in de NEN-EN 1825-1 en 2.

Capaciteitsbepaling is van groot belang voor de goede werking van een afscheider, een te kleine afscheider / vetput zal te veel vet en bezinksel doorlaten waardoor er verstoppingen ontstaan, ook zal de afscheider / vetput veel eerder vol zijn en zal dus meer gereinigd moeten worden. Een te grote afscheider is onnodig duur in aanschaf en onderhoud. VETAFSCHEIDERS.NL geeft u graag een geheel vrijblijvend advies en berekent desgewenst de capaciteit voor de benodigde vetafscheider / Vetput